VIDEO Katarína je bohatá na zvyky a tradície: Slobodné dievky zisťovali, či sa vydajú

  • 25. november je spájaný s niekoľkými ľudovými zvykmi

Blíži sa predvianočné obdobie, ktoré je plné rôznych ľudových zvykov a tradícií. Tie sa tradujú už aj na 25. novembra, kedy oslavuje svoje meniny Katarína, kedy majú napríklad slobodné dievky možnosť zistiť, či sa v nasledujúcom roku vydajú.

 

Práve na Katarínu sa vždy konali posledné zábavy pred blížiacim sa adventom, a tak tanec, spev či akákoľvek iná zábava neprichádzala po 25. novembri do úvahy.

Zaujímavosťou je, že celú katarínsku zábavu mali na starosti ženy, ktoré vyberali a platili za hudbu, pripravovali občerstvenie, no taktiež to boli ony, ktoré si vyberali, s kým budú v tento večer tancovať.

Ďalším zvykom bolo, že vždy na Katarínu, musel do domu vkročiť prvý muž. Ak by tak spravila žena, riskovala by škody v podobe porozbíjaného riadu počas celého ďalšieho roka.

>>>Ondrej bol kedysi plný zvykov a tradícii. Tretia mohla dokonca predpovedať smrť

Muži tak chodili po dedine “s oceľou” a pri príchode do domu zavinšovali: “Priniesol som oceli, žeby sa vám misky nebili.”

V tento deň sa tiež nesmelo pracovať so všetkým, čo malo kolesá. Nemlelo sa v mlynoch, nepriadlo sa ani na kolovrátkoch.

Okrem toho sa podľa zvykov nesmelo ani šiť.

Deň sv. Kataríny bol tiež dňom, kedy sa končilo pasenie dobytka a gazdovia začínali so strihaním oviec.

Zvyky slobodných dievok

Práve na Katarínu, mali slobodné dievky možnosť zistiť, či sa môžu v najbližšom roku tešiť na svadbu. Do črepníka položeného na peci si zasadili konárik čerešne, ktorý museli každé ráno polievať tak, že v ústach nosili vodu z potoka. Ak halúzky do Štedrého večera vykvitli, dievčina je poctivá a vydajaschopná.

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=tAcnUgtQKVc”]

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=UnGgnJPRTOA”]