Zaviedli sa nové príspevky pre tehotné: Kto o ne môže požiadať?

Nové dávky pre tehotné ženy sú v platnosti od 1. apríla 2021. Po novom o ne môžu požiadať študentky vysokej či strednej školy, policajtky a vojačky.

 

Tehotenské štipendium pre študentky

Nárok na tehotenské štipendium vo výške 200 eur mesačne má od 1. 4. 2021 tehotná študentka, ktorá nepoberá tehotenské a má trvalý pobyt na Slovensku. Priznané jej toto štipendium môže byť od začiatku 27. týždňa pred termínom pôrodu stanoveným lekárom. Požiadať oň musí na základe písomnej žiadosti, kde musí byť priložené aj lekárske potvrdenie o gravidite. O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká po narodení dieťaťa, vznikom nároku na výplatu tehotenského alebo potratom či umelým prerušením tehotenstva.

 

O tehotenské štipendium môže požiadať aj plnoletá žiačka strednej školy. Platia pre ňu rovnaké podmienky o priznaní štipendia, ako u vyskoškolskej študentky. Výška príspevku je taktiež 200 eur mesačne. O jej priznaní rozhoduje riaditeľ školy.

 

Tehotenské ako dávka nemocenského poistenia

Nárok na tehotenské má gravidná žena vtedy, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Výška tehotenského je ustanovená na 15% denného vymeriavaceho základu, čo je približne suma 215,50 eur na mesiac.

 

Tehotenský príspevok sa po novom zavádza aj pre policajtky a vojačky ako nový druh dávky nemocenského zabezpečenia. Taktiež vo výške 200 eur mesačne. Nárok na hradenie príspevku je rovnaký ako u študentiek, pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

 

Podmienky nároku na tehotenské pre už teraz tehotné ženy sa bude posudzovať, ak začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nastal pred 1. aprílom 2021.

 

Zdroj: pravneprerodica.sk, Autor článku: Diana Štrusová