Vedomostná otázka dňa: Aké je synonymum slova pulz?

Synonymá sú slová, ktoré síce znejú rozdielne, no významovo sú rovnaké. Ako príklad môžeme uviesť prídavné meno krásny, ktorého synonymum môže byť slovo pekný či nádherný. No ako je to s podstatným menom pulz?

 

Viete, aké synonymum má slovo pulz? V našej otázke dňa neponúkame možnosti, no vašou úlohou je skúsiť nad odpoveďou popremýšľať.

Nižšie si správnu odpoveď môžete overiť vpísaním slova do okienka a stlačením “Skontroluj”.

Do komentára nám môžete napísať, či ste vedeli na otázku odpovedať, prípadne nám pošlite fotku správnej odpovede.

Tešíme sa 🙂

PantaRhei.sk knizne pribehy

Foto: pixabay.com