Slováci, ukážte sa! Ako dobre ovládate slovenskú gramatiku?

Foto: unsplash

  • Otestujte sa v kvíze

Slovenský jazyk patrí medzi jeden z náročnejších jazykov sveta a nejednému cudzincovi, ktorí sa ho odhodlá učiť, dá poriadne zabrať. Snáď najväčší problém robí dokonca aj Slovákom rozlišovanie mäkkého “i” od ypsilonu. 

Ako išiel na škole slovenský jazyk vám? Dokážete správne ozančiť všetky možnosti, ktoré sme si pre vás pripravili do nášho kvízu?

S výsledkom sa môžete pochváliť v komentároch pod príspevkom. 🙂