Naši susedia uzatvárajú hranice: Výnimku majú len tieto osoby

Foto: Facebook

Ukrajina pre šírenie nového koronavírusu uzavrie do konca septembra svoje hranice pre cudzincov. Toto opatrenie bude platiť od 29. augusta do 28. septembra. Na svojom webe na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Obmedzenie vstupu na územie Ukrajiny sa nebude vzťahovať na cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti viacerých kategórií. Medzi ne patria zamestnanci zahraničných zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a zastúpení medzinárodných organizácií akreditovaní na Ukrajine, ako aj ich rodinní príslušníci.

Ďalej sa opatrenie netýka vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádky v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakových čiat ani obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave. Rovnako sa netýka osôb, ktoré tranzitujú cez územie Ukrajiny počas 24 hodín.

>>>Odkiaľ sú nové prípady COVID-19 za stredu? Zverejnili podrobnosti

Rezort diplomacie zároveň doplnil, že štátnu hranicu Slovensko – Ukrajina bude možné prekročiť cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod. Ten bude otvorený pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu. Ďalej cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj, ktorý bude otvorený v plnom rozsahu. Rovnako tak bude možné prejsť na priechode Veľké Slemence – Mali Selmenci, ktorý sa obnoví v plnom rozsahu v prevádzkovom čase od 8.00 h do 20.00 h.

Zdroj: TASR