Narodili ste sa 19-teho v mesiaci? Toto o vás prezradí deň narodenia

  • 19. deň narodenia – charakteristika

Deň, v ktorom sme sa narodili nám dokáže toho o nás poriadne veľa prezradiť, pre niekoho má dokonca aj mimoriadny význam. Či už naznačuje naše charakterové vlastnosti, osobnostné, pracovné či spoločenské predpoklady, alebo aj naše nedostatky, z ktorých si môžeme zobrať ponaučenie.

Prinášame vám sériu charakteristík pre všetky dni narodenia, ktoré vám budeme postupne predstavovať.

19. deň narodenia – Spolupatričnosť

Ľudia narodení 19. deň v mesiaci majú veľkú silu a energiu. Ich pozitívom je, že sú intelektuálne založení a snažia sa vyhovieť druhým. Vo vzťahoch sú verní a oddaní, ochraňujú rodinu. Títo ľudia si veria, sú vynaliezaví a tvoriví.

Ak sa náhodou dopustia nejakej chyby, dokážu si to priznať. Sú mimoriadne trpezliví, no pokiaľ ich ignorujete, klamete im či ich podvádzate, pocítite ich zlosť.

Medzi ich nedostatky patrí nevyrovnanosť, náladovosť, nadradenosť, ale aj žiarlivosť či nedostatočná dôvera voči ostatným. Charakterizuje ich aj tvrdohlavosť či výbušná povaha.