Matovič potvrdil ďalšie veľké uvoľňovanie opatrení: Obchody budú môcť otvoriť aj v nedeľu

V piatok 19. júna oznámil premiér Igor Matovič spolu s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom o výsledkoch rokovania s konzíliom odbornkov. Podľa ich slov má byť situácia na Slovensku stabilná a tak sa rozhodlo o ďalšom uvoľňovaní opatrení.

 

Od soboty 20. júna sa na Slovensku uvoľňujú ďalšie opatrenia. Od 6. hodiny ráno bude možné cestovať voľne aj do Poľska, ktoré pribudne do zoznamu bezpečných krajín.

  •  Ruší sa povinnosť zatvárať obchody v nedeľu, otvárajú sa stredné školy a druhý stupeň základných škôl,
  • Od 1. júla budú možné hromadné podujatia nad 1000 ľudí za stanovených podmienok.

>>>Výrazný nárast nových prípadov Covid-19, otestovaných nebolo ani tisíc vzoriek

Opatrenia platné od 20. júna:

· Do zoznamu bezpečných krajín pribudnú Čierna Hora, Monako, Faerské ostrovy a Poľsko. Úrad verejného zdravotníctva však odporúča zvážiť cestovanie do Sliezskeho vojvodstva vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu.
· Občania štátov Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra. Sú povinní prejsť bez zastavenia do 8 hodín od vstupu vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok
· Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu. Musia však dodržiavať pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu v rámci denného sanitačného režimu prevádzky.
· Umožňuje sa činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež, čiže sa otvárajú aj stredné školy a druhý stupeň základných škôl. Žiaci a študenti v rámci vyučovania nebudú musieť mať rúška.
· V prevádzkach taxislužieb sa ruší povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle, zostáva to v rovine odporúčania.
· Zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka nebudú musieť používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Zamestnanci kúpalísk a wellness centier nebudú musieť nosiť rúška.
· Na umelých kúpaliskách sa ruší zákaz používania atrakcií, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov. Povinnosť zabezpečiť dvojmetrový odstup na oddychových plochách sa mení na odporúčanie
· Ruší sa povinnosť zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól – sušiče rúk.
· Ruší sa povinnosť merať telesnú teplotu osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj pri vstupe na kúpaliská a do wellness centier
· Prevádzkam, ktoré museli viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať 30 dní, sa táto povinnosť ruší
· Umožňuje sa alternatívne podávanie svätého prijímania prednostne do dlane, následne bude umožnené podávanie do úst

Od 1. júla sa plánujú ďalšie zmeny:

· Umožnia sa hromadné podujatia s počtom osôb do 1000 v jednom okamihu. Organizátor je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v prípade kontroly dodržanie tohto limitu.
· Umožní sa organizácia hromadných podujatí nad 1000 osôb výhradne pre podujatia, kde je možné dodržať podmienky šachovnicového sedenia, pričom maximálna obsadenosť bude môcť byť 50 percent z kapacity sedadiel.
· Odborné konzílium súhlasí s organizovaním maratónov, pričom presné podmienky stanoví ÚVZ SR osobitným usmernením.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva