Poznáte slovenské nárečia? Otestujte sa v našom krátkom kvíze (III.)

Foto: pixabay.com

  • Otestujte sa v kvíze

Každý slovenský región má svoje nárečie, ktoré je pre danú oblasť charakteristické. I keď v dnešnej dobe nárečia už idú do úzadia, stále zvykneme veľa takýchto slov v hovorovej reči používať a pritom ani nevieme, že ide o nárečový výraz.

 

Skúste sa otestovať v našom krátkom kvíze, do ktorého sme vybrali niekoľko náročových slov z rôznych kútov Slovenska.

Do komentára nám môžete napísať, koľko ste získali bodov 🙂

>>>Ako dobre rozumiete slovenským nárečiam? Otestujte sa v našom kvíze (II.)